• 10 komfortowo wyposażonych pokoi
Na Skrytej
    10 komfortowo wyposażonych pokoi

  • Najnowsze trendy dekoracji połączone z elementami zabytkowej kamienicy
Najnowsze trendy dekoracji połączone z elementami zabytkowej kamienicy

  • zlokalizowane w centrum Poznania
Luksusowe pokoje gościnne
    zlokalizowane w centrum Poznania

  • Zapewniamy naszym gościom maksimum wygody
Zapewniamy naszym gościom maksimum wygody

Regulamin

§ 1

Usługodawca Firma Bjeska A.Pytel, R. Suchanke S.J. - właściciel pokoi gościnnych przy ul. Skrytej 1/2 w Poznaniu, z siedzibą przy ulicy Jasielskiej 10, 60-476 Poznań NIP 7792299980
§ 2

W momencie dokonania przez Gościa rezerwacji noclegu, zostaje zawarta umowa pomiędzy Gościem a Usługodawcą , dla której obowiązują warunki określone poniżej:
Apartament wynajmowany jest na doby (doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego).
Gość przebywający w pokoju zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
Usługodawca uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
§ 3

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby odwiedzające, nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju od godz.7.00 do godz. 22.00 po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji
§ 4

Usługodawca świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
Usługodawca ma obowiązek zapewnić:
Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących pokoju
Sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
Sprawność urządzeń technicznych.
§ 5

Należność za pobyt w motelu pobierana jest z góry za cały okres. Wszystkie należności (opłaty za nocleg, opłaty za szkody) pobiera kasa recepcji, która zobowiązana jest do wystawienia rachunku.
§ 6

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hostelu przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 - 849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej
Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
§ 7

Usługodawca nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w pokojach
Usługodawca nie wyraża zgody na palenie papierosów w pokojach.
§ 8

W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
Zachowanie gości i osób korzystających z apartamentów nie powinno zakłócać spokoju innych gości. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
§ 9

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
Za zgubiony klucz będzie pobierana opłata w wysokości 150 zł.
Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie na terenie obiektu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.Jak również obowiązuje zakaz palenia tytoniu i otwartego ognia.
§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji usługodawca przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
W zakresie korzystania z programów telewizyjnych, telewizor służy tylko do użytku prywatnego przez właścicieli, publiczne odtwarzanie wykonań nie jest dopuszczalne.    Hotel - Pokoje gościnne - Na Skrytej
ul. Skryta 1, 60-320 Poznań
tel. 48 512 263 263